Dužinsko širinski ljepljene ploče

Dužinsko širinski ljepljene ploče

Trudimo se slijediti trendove, i kontinuirano moderniziramo naš pogon i danas posjedujemo vrhunsku tehnologiju, ali i znanje.
Osim našeg standardnog asortimana nudimo vam:

Masivne hrastove i bukove ploče
širinsko i dužinsko – širinski lijepljene, dužine do 6000 mm,
širine 1300 mm

Provođenje mjere

Provođenje mjere

Sirač, siječanj 2018.g.Suvenir Arbor

Ustanova Suvenir Arbor već drugi put provodi mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-

 

Osposobljavanje na radnom mjestu.

U provođenje mjere krenuli smo početkom lipnja 2017.g. sa šest nezaposlenih korisnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Korisnici su bili različitih dobnih skupina. Nakon šestomjesečne obuke svi su  uspješno završili obuku za zanimanje stolar. Jedan od polaznika postao je zaposlenik naše ustanove.
Drugo osposobljavanje započelo je tijekom prosinca i ovaj put izabrano je šest nezaposlenih osoba koje su željele putem iste mjere obogatiti znanja i vještine, te postati konkurentni na tržištu rada. Ovaj put su nam se pridružile i tri žene koje će nakon prestanka obuke dobiti kvalifikaciju – stolar.

Zahvalni smo svima koji su nam pomogli u kvalitetnom provođenje mjere od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Daruvar, do polaznika s kojima smo se družili i radili u proteklom vremenu.

 

 

 

 

Ispunjavanje zamjenske kvote

Ispunjavanje zamjenske kvote

Suvenir Arbor

 

Ur. broj / 18 Sirač,

30. siječnja 2018.

 

 

 

 

PREDMET:

 

Postupak provođenja Ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjavanja zamjenske kvote -naputak o provođenju

 

Ustanova Suvenir Arbor,  sa statusom  zaštitne radionice nudi  mogućnost sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Obveznik ispunjenja kvote je svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika, a dužan je, sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, od 1. siječnja 2015. godine, primijeniti kvotu u visini 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Ukoliko tvrtka nije u mogućnosti zaposliti osobu s invaliditetom, zakonodavac je predvidio mogućnost ispunjenja zamjenske kvote ugovaranjem poslovne suradnje sa zaštitnom radionicom, u kojoj više od polovice zaposlenih čine osobe s invaliditetom, sukladno članku 4. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote možete pronaći na poveznici:

 

Ugovor se može sklopiti na rok od 1 do 12 mjeseci, ovisno o potrebama naručitelja. Ukupna vrijednost Ugovora jednaka je najmanje minimalnoj mjesečnoj bruto plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, prosječna mjesečna vrijednost jednaka najmanje minimalnoj mjesečnoj bruto plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote. PRIMJER – ukoliko je naručitelj u obvezi zaposliti jednu osobu s invaliditetom mjesečni iznos Ugovora iznosi 3.439,80 kn bez PDV-a, što je  minimalna mjesečna bruto plaća (NN 122/2017). Nakon što je Ugovor obostrano potpisan i ovjeren, jedan primjerak se vraća zaštitnoj radionici, a jedan naručitelj prilaže uz popunjeni Obrazac najave ispunjenja zamjenske kvote (N-IZK). Najava zamjenskog ispunjenja kvote dostavlja se Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje u roku  8 dana od dana sklapanja ugovora i vrijedi od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon primitka najave zamjenskog ispunjenja kvote. Obrazac najave ispunjenja zamjenske kvote (N-IZK) možete pronaći na poveznici:
U slučaju izmjena i dopuna elemenata Ugovora, stranke su dužne sastaviti dodatak Ugovoru i dostaviti ga Zavodu u roku od osam dana zajedno s obrascem za najavu. Dodatak Ugovoru postaje važeći za Zavod u mjesecu u kojem je zaprimljen. Nakon što je roba/usluga isporučena i fakturirana, naručitelj vrši uplatu/provodi kompenzaciju te isporučitelju dostavlja na ovjeru popunjeno Izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza.   Obrazac Izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza (I-IZK 1) možete pronaći na poveznici:  
Na zahtjev Zavoda, stranke su dužne dostaviti dodatne dokaze o obostranom ispunjenju ugovornih obveza.   Naručitelj uz popunjeni i obostrano ovjereni Obrazac I-IZK 1 prilaže fakture isporučitelja, kao i dokaze o plaćanju/kompenzaciji, i sve skupa predaje Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u roku od sedam dana nakon isteka razdoblja za koje je najavljeno zamjensko ispunjenje kvote.   Za sva pitanja u svrhu ispunjena zamjenske kvote stojimo vam na raspolaganju.